Medindex pro lékaře Zpravodajství Novinky Specializovaná péče bude pro pacienty dostupnější, ministerstvo vyhlašuje výzvy na vznik center

2019-06-11 Specializovaná péče bude pro pacienty dostupnější, ministerstvo vyhlašuje výzvy na vznik center

Aby se pacientům se závažným onemocněním dostalo co nejkvalitnější a nejdostupnější zdravotní péče, vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví podle zákona o zdravotních službách tzv. centra vysoce specializované péče. Na základě splnění podmínek uvedených ve výzvě ministerstva a následně uděleného statutu tak odborná pracoviště mohou poskytovat ošetření a léčbu s pomocí špičkových odborníků a technologií. Statut centra vysoce specializované péče jim totiž zaručuje adekvátní úhrady ze strany zdravotních pojišťoven.

Specializovaná péče bude pro pacienty dostupnější, ministerstvo vyhlašuje výzvy na vznik center http://www.mzcr.cz/dokumenty/specializovana-pece-bude-pro-pacienty-dostupnejsiministerstvo-vyhlasuje-vyzvy-_17417_1.html