Medindex pro lékaře Zpravodajství Novinky MZ se chystá usnadnit a zrychlit vstup lékových inovací, úspěch může záviset na detailech paragrafového znění

2019-05-14 MZ se chystá usnadnit a zrychlit vstup lékových inovací, úspěch může záviset na detailech paragrafového znění

Zrychlit vstup inovací, zajistit finanční udržitelnost systému i minimalizovat počty žádostí o úhradu přes paragraf 16 – to jsou cíle, o něž usiluje novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou nyní dokončuje ministerstvo zdravotnictví. Ze stovky inovativních léků, které v předchozích dvou letech zaregistrovala Evropská léková agentura, jich totiž v Česku nejsou dostupné téměř tři čtvrtiny, dlouho se táhnoucí řízení na SÚKL brzdí revize s potenciálem stamilionů úspor a žádosti přes paragraf 16 se staly masovým způsobem úhrady léčby. Na druhou stranu je nutno zdůraznit, že vstup léčiv má, na rozdíl třeba od přístrojů, intervencí či vakcín, jasně daná pravidla – která by se ale v závislosti na tom, jak se ministerstvu podaří paragrafové znění zákona, mohla dále zlepšit. O problematice diskutovali odborníci na konferenci Udržitelnost financování zdravotní péče, kterou uspořádala na konci dubna v Praze Academy of Health Care Management.

MZ se chystá usnadnit a zrychlit vstup lékových inovací, úspěch může záviset na detailech paragrafového znění https://www.zdravotnickydenik.cz/2019/05/mz-se-chysta-usnadnit-zrychlit-vstup-lekovych-inovaci-uspech-muze-zaviset-detailech-paragrafoveho-zneni/