Medindex pro lékaře Kalendář odborných akcí XVI. Kongres České společnosti pro léčbu ran

XVI. Kongres České společnosti pro léčbu ran

Datum konání: 25.01.2018 - 26.01.2018

Místo konání: Univerzita Pardubice - velká aula a přilehlé učebny

Okruhy přednášek budou : nové poznatky v problematice léčby ran, nové materiály, atypické postupy, infekce v ráně, debridement, onemocnění periferních cév jako etiol. faktor-chirurgické a konzervativní řešení, chronická žilní insuficience, dekubity, diabetická noha , popáleniny, faktory ovlivňující hojení ran. Satelitně budou probíhat workshopy k jednotlivým tématům, k novinkám v moderních terapeutických obvazech, kasuistiky.

 
XVI. Kongres České společnosti pro léčbu ran
 
< přehled všech odborných akcí