Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Maxdorf (ČR) Základy umělé plicní ventilace 4. rozšířené vydání

Základy umělé plicní ventilace 4. rozšířené vydání

Základy umělé plicní ventilace 4. rozšířené vydání

30.07.2018

Od prvního vydání již uběhlo 14 let a nyní se čtenářům do rukou dostává čtvrté vydání, které samozřejmě drží krok s pokrokem v medicíně.
Kniha přináší pohled do historie UPV, popis základních principů a režimů UPV, podrobněji je rozepsána problematika pozitivního expiračního přetlaku, přístrojové vybavení, monitorování během UPV. Je rozebírána UPV u vybraných diagnóz, např. CHOPN, astmatu, akutního plicního selhání i srdečních onemocnění. Nechybí ani přiblížení postupů ukončování UPV a mnoha dalších věcí, které jsou s UPV spojené.
(Obálka: http://eshop.maxdorf.cz/kniha/zaklady-umele-plicni-ventilace-2)

Bibliografické údaje:

Autor: Pavel Dostál a kol.
Vydavatel: Maxdorf
Počet stran: 437
ISBN: 978-80-7345-562-0
Odkaz na stránky: http://eshop.maxdorf.cz/kniha/zaklady-umele-plicni-ventilace-2
Cena: 591 Kč