Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Wiley-Blackwell (US) Visual Guide to Neonatal Cardiology

Visual Guide to Neonatal Cardiology

Visual Guide to Neonatal Cardiology

19.02.2018

Obrazový průvodce neonatální kardiologií je zpracován přehledně, pochopitelně a doplněn mnoha ilustracemi. Jsou v něm nejnovější údaje týkající se této oblasti. Popsáno je odhalování, diagnostika a také řešení srdečních nemocí novorozenců.
Ilustrací je více než 900 a zahrnují také fotografie, RTG snímky, EKG, UZ obrazy, angiogramy, 3D CT snímky, MRI snímky atd.
Podrobně jsou rozebrány příčiny vrozených srdečních nemocí, popsána anatomie a fyziologie kardiovaskulárního fetálního systému.

(Obálka: https://www.wiley.com/en-cz/Visual+Guide+to+Neonatal+Cardiology+-p-9781118635346)

Bibliografické údaje:

Autor: Ernerio T. Alboliras, Ziyad M. Hijazi et al.
Vydavatel: Willey-Blackwell
Počet stran: 528
ISBN: 978-1-118-63534-6
Odkaz na stránky: https://www.wiley.com/en-cz/Visual+Guide+to+Neonatal+Cardiology+-p-9781118635346
Cena: €166.60