Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Maxdorf (ČR) Vaskulární medicína

Vaskulární medicína

Vaskulární medicína

15.01.2018

Vaskulární medicína patří v současnosti k velmi progresivním oborům a je součástí interní medicíny. Hlavním tématem knihy je angiologie doplněná o poznatky z nefrologie, cévní chirurgie atd. Kniha je rozdělena na část obecnou, ve které jsou popsány základy patofyziologie nejčastějších cévních nemocí. Další oddíly knihy se týkají diagnostiky a léčby. V následujících oddílech se pak autoři věnují jednotlivým vybraným patologiím, např. chorobám periferních tepen (ischemické choroby horních a dolních končetin, diabetické ischemie), onemocněním renálních a viscerálních tepen, onemocnění karotid a oarty atd.

(Obálka: http://eshop.maxdorf.cz/kniha/vaskularni-medicina)

Bibliografické údaje:

Autor: Debora Karetová, Miloslav Chochola a kol.
Vydavatel: Maxdorf
Počet stran: 381
ISBN: 978-80-7345-536-1
Odkaz na stránky: http://eshop.maxdorf.cz/kniha/vaskularni-medicina
Cena: 1271 Kč