Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Grada (ČR) Urgentní medicína v klinické praxi lékaře, 2., doplněné a aktualizované vydání

Urgentní medicína v klinické praxi lékaře, 2., doplněné a aktualizované vydání

Urgentní medicína v klinické praxi lékaře, 2., doplněné a aktualizované vydání

22.10.2018

Po úspěšném prvním vydání vychází druhé, které je aktualizované, přepracované a doplněné. Nejvíce se úpravy dotkly kapitoly zabývající se urgentní geriatrie, farmakologie urgentních stavů, práce se zemřelými atd.
Kniha popisuje všechny druhy urgentní péče, tj. přednemocniční, častou nemocniční, řešení mimořádných situací. Důraz je také kladen na diferenciální diagnostiku, která je v urgentní medicíně klíčová, a terapeutický zásah. Kapitoly přibližují nejzávažnější a nejčastější stavy, s nimiž se lékaři na urgentním příjmu setkávají. Text je doplněn obrazovými přílohami.

(Obálka: https://www.grada.cz/urgentni-medicina-v-klinicke-praxi-lekare-(1)-9784/)

Bibliografické údaje:

Autor: Šeblová Jana, Knor Jiří a kol.
Vydavatel: Grada
Počet stran: 476
ISBN: 978-80-271-0596-0
Odkaz na stránky: https://www.grada.cz/urgentni-medicina-v-klinicke-praxi-lekare-(1)-9784/
Cena: 740 Kč