Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Wiley-Blackwell (US) Snyder and Champness Molecular Genetics of Bacteria, 5th Edition

Snyder and Champness Molecular Genetics of Bacteria, 5th Edition

Snyder and Champness Molecular Genetics of Bacteria, 5th Edition

29.10.2020

Pochopení bakterií, včetně jejich genetiky, je podstatné i pro vývoj nových antibiotik. 5. vydání přináší nejnovější poznatky, je aktualizované a přepracované.
Nové laboratorní metody umožňují nejen rozšifrovat genom bakterií, ale také vztahy mezi rekombinací, replikací a opravou sekvencí v DNA, popsat mechanismy regulace exprese genů, zmapovat bakteriální biologii i koordinaci buněčných procesů během bakteriálního buněčného cyklu. Kniha se zabývá i medicínským dopadem infekcí, experimentálním využitím bakterií a jejich významem z hlediska ekologie i biotechnologické výroby. Je dostupná i ve formě e-knihy.
Obálka: https://www.wiley.com/en-us/Snyder+and+Champness+Molecular+Genetics+of+Bacteria%2C+5th+Edition-p-9781683673576

Bibliografické údaje:

Vydavatel: Wiley-Blackwell
Počet stran: 640
ISBN: 978-1-683-67357-6
Odkaz na stránky: https://www.wiley.com/en-us/Snyder+and+Champness+Molecular+Genetics+of+Bacteria%2C+5th+Edition-p-9781683673576
Cena: $112.99