Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Wiley-Blackwell (US) Skin Microbiome Handbook: From Basic Research to Product Development

Skin Microbiome Handbook: From Basic Research to Product Development

Skin Microbiome Handbook: From Basic Research to Product Development

24.09.2020

Stále více se ukazuje, jak důležitá je mikrobiota pro zdraví člověka. V této knize rozebírají autoři mikrobiotu kůže, její složení u zdravých lidí i u lidí s kožními nemocemi, kdy je často diagnostikována dysbióza. Jsou popsány také možnosti testování složení a modulace mikrobioty coby léčebné metody.
Obálka: https://www.wiley.com/en-us/Skin+Microbiome+Handbook%3A+From+Basic+Research+to+Product+Development+-p-9781119593027

Bibliografické údaje:

Autor: Nava Dayan (Editor)
Vydavatel: Wiley-Blackwell
Počet stran: 432
ISBN: 978-1-119-59223-5
Odkaz na stránky: https://www.wiley.com/en-us/Skin+Microbiome+Handbook%3A+From+Basic+Research+to+Product+Development+-p-9781119593027
Cena: $225.00