Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Cambridge University Press (UK) Reproductive Surgery

Reproductive Surgery

Reproductive Surgery

28.11.2018

Kniha je sepsána odborníky v oblasti chirurgie, urologie, gynekologie. Je vlastně encyklopedií, která se zabývá chirurgickým řešením ženské a mužské neplodnosti. Důraz je kladen na nutnost mezioborové spolupráce. Jsou popsány postupy vyšetření, indikace zákroků i způsob vedení těchto zákroků.
Podrobný, ale přehledně zpracovaný text je doplněn ilustracemi, tabulkami, přehledy a v online verzi také videi.
Kniha obsahuje např. kapitoly týkající se hysterektomie, ovariálních zákroků, řešení tubálních problémů, mimoděložního těhotenství, léčby endometriózy, zákroků chránících mužskou plodnost atd.

(Obálka: https://www.cambridge.org/us/academic/subjects/medicine/obstetrics-and-gynecology-reproductive-medicine/reproductive-surgery-society-reproductive-surgeons-manual?format=HB)

Bibliografické údaje:

Autor: Jeffrey M. Goldberg, Ceana H. Nezhat, et al.
Vydavatel: Cambridge University Press
ISBN: 9781107193963
Odkaz na stránky: https://www.cambridge.org/us/academic/subjects/medicine/obstetrics-and-gynecology-reproductive-medicine/reproductive-surgery-society-reproductive-surgeons-manual?format=HB
Cena: $ 135.00