Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Ostatní (Zahr.) Regenerative Medicine: Laboratory to Clinic

Regenerative Medicine: Laboratory to Clinic

Regenerative Medicine: Laboratory to Clinic

30.07.2017

Kniha přináší pohled na problematiku převedení laboratorních výzkumů na poli regenerativní medicíny (buněčná terapie, tkáňové inženýrství) do klinické praxe. Jsou zde detailně popsány terapeutická využití hematopoetických kmenových buněk, multipotentních mezenchymálních buněk atd. Využití mezenchymálních kmenových buněk je přiblíženo ve více než 150 klinických studiích, přičemž některé z nich se dostaly až do fáze III. Kniha také popisuje embryonální kmenové buňky a jejich využití i indukované pluripotentní buňky.
Dále jsou tu kapitoly týkající se uchovávání pupečníkové krve, 3D biotisku tkání atd. V první části samozřejmě nejsou vynechány ani základní informace, které přibližují kmenové buňky, jejich charakteristiky, ve druhé části jsou pak také vypsány klinické aplikace, např. možnost využití v hematologii, kardiologii, ortopedii, imunologii atd.


(Obálka: http://www.springer.com/gp/book/9789811037009

Bibliografické údaje:

Autor: Asok Mukhopadhyay
Vydavatel: Springer
Počet stran: 583
ISBN: 978-981-10-3700-9
Odkaz na stránky: http://www.springer.com/gp/book/9789811037009
Cena: 228,98 €