Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Grada (ČR) Radiační ochrana při rentgenových výkonech

Radiační ochrana při rentgenových výkonech

Radiační ochrana při rentgenových výkonech

07.05.2018

Kniha si klade za cíl seznámit čtenáře s principy fungování přístrojů fungujících na základě RTG záření a hlavně s možnostmi ochrany personálu, který s nimi pracuje, a pacientů, kteří vyšetření podstupují.
Text je doplněn o přehledné tabulky, obrazový materiál, grafy atd.
V knize je 10 kapitol. V úvodu jsou základní informace popisující koncepci radiační ochrany. V dalších kapitolách je popis zobrazovacích metod, rizik a ochrany, včetně dozimetrie a odhadu dávek, kterým je pacient vystaven.
V závěru se také nacházejí testové otázky, kterými si můžete ověřit své znalosti.


(Obálka: https://www.grada.cz/radiacni-ochrana-pri-rentgenovych-vykonech-9923/)

Bibliografické údaje:

Autor: Súkupová Lucie
Vydavatel: Grada
Počet stran: 248
ISBN: 978-80-271-0709-4
Odkaz na stránky: https://www.grada.cz/radiacni-ochrana-pri-rentgenovych-vykonech-9923/
Cena: 399 Kč