Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Grada (ČR) Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně, 2. vydání

Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně, 2. vydání

Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně, 2. vydání

09.04.2017

Kniha je přehledem farmakologie psychiatrických nemocí. Přináší informace o nejdůležitějších farmacích, jejich dávkování i nežádoucích účincích a jejich indikacích pro různé psychické nemoci. Text vychází z dlouholetých zkušeností autora a také nových poznatků. Je probírána i problematika týkající se gerontopsychiatrických pacientů, akutních stavů v psychiatrii i vzájemné interakce farmak. Dále je rozebráno i téma legálních a nelegálních drob a možnosti léčby závislostí.

Bibliografické údaje:

Autor: Jan Dreher
Vydavatel: Grada
Počet stran: 216
ISBN: 9788027101337
Odkaz na stránky: https://www.grada.cz/psychofarmakoterapie-9008
Cena: 392 Kč