Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Grada (ČR) Principy radiační ochrany v nukleární medicíně

Principy radiační ochrany v nukleární medicíně

Principy radiační ochrany v nukleární medicíně

01.10.2018

Na knize se podíleli uznávaní odborníci a přináší ucelený náhled do radiační ochrany, která je nutné v nukleární medicíně, a to hlavně pracovníků v oboru a pacientů, kteří léčbu podstupují. Dále se kniha věnuje také zajištění bezpečnosti společnosti a minimalizaci dopadů léčby radiofarmaky na životní prostředí. Podkladem jsou samozřejmě nejnovější požadavky a směrnice Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu, stejně tak i standardy EU. Srozumitelný text je doplněn 155 obrázky a 63 tabulkami.

(Obálka: https://www.grada.cz/principy-radiacni-ochrany-v-nuklearni-medicine-9281/)

Bibliografické údaje:

Autor: Kubinyi Jozef, Sabol Jozef a kol.
Vydavatel: Grada
Počet stran: 308
ISBN: 978-80-271-0168-9
Odkaz na stránky: https://www.grada.cz/principy-radiacni-ochrany-v-nuklearni-medicine-9281/
Cena: 399 Kč