Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Grada (ČR) Principy interpretace laboratorních testů 2., přepracované a doplněné vydání

Principy interpretace laboratorních testů 2., přepracované a doplněné vydání

Principy interpretace laboratorních testů 2., přepracované a doplněné vydání

23.11.2020

Výsledky laboratorních testů jsou nedílnou součástí diagnostiky. Kniha vychází ve druhém, přepracovaném a doplněném vydání. Je rozdělená do 5 kapitol a každá je zaměřená na jiné téma laboratorní medicíny. Je zdůrazněna návaznost klinické medicíny na laboratorní. Je popsána kvalita testů, chybovost, bezpečnost pacienta, indikace testů a interpretace výsledků, rozebrány jsou biomarkery, jejich senzitivita a specificita, nové laboratorní postupy a metody, včetně multiplexů atd.

Obálka: https://www.grada.cz/principy-interpretace-laboratornich-testu-11982/

Bibliografické údaje:

Autor: Jabor Antonín, Franeková Janka a kol.
Vydavatel: Grada
Počet stran: 496
ISBN: 978-80-271-1272-2
Odkaz na stránky: https://www.grada.cz/principy-interpretace-laboratornich-testu-11982/
Cena: 521 Kč