Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Ostatní (Zahr.) Principles of Diabetes Mellitus, 3rd edition

Principles of Diabetes Mellitus, 3rd edition

Principles of Diabetes Mellitus, 3rd edition

17.07.2017

Třetí vydání knihy je opět plně aktualizované tak, aby reflektovalo novinky, které se udály v tomto oboru. Došlo také k revizi jednotlivých kapitol a mnohé byly nově přidány, a to hlavně kapitoly popisující roli vitaminu D v patogenezi diabetu, zvláštnosti diabetu u starších lidí, orální manifestaci nemoci, možnosti bariatrické chirurgie atd. Kniha samozřejmě popisuje základní znalosti o diabetu. Začíná fyziologickými záležitostmi zpracování glukózy, pokračuje přes patogenezi typů diabetu, genetiku, k možnostem diagnostiky, komplikacím a léčbě. Nejsou opomenuty ani možnosti prevence či pohled do budoucnosti, možnosti výzkumu a pokroku.
Knihu je možné zakoupit tištěnou i ve formě ebooku.
(Obálka: http://www.springer.com/gp/book/9783319187402)

Bibliografické údaje:

Autor: Poretsky Leonid et al.
Vydavatel: Springer
Počet stran: 1030
ISBN: 9783319187402
Odkaz na stránky: http://www.springer.com/gp/book/9783319187402
Cena: 426,93 €