Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Maxdorf (ČR) Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad

Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad

Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad

31.05.2017

Prenatální diagnostikou se rozumí postupy a metody, které jsou využívány při diagnostikování vrozených vývojových vad u plodu během gravidity. Kniha je rozdělena do šesti oddílů. První se věnuje vrozeným vývojovým vadám plodu (etiologii, incidenci, prevalenci, rizikovým faktorům), druhá screeningu těchto vad (UZ, krevní markery, kombinované testy…), třetí a čtvrtá se zaměřují na UZ vyšetření v době mezi 11. a 14., resp. 18. A 22. týdnem gestace (biometrie plodu, šíjové projasnění, srdeční frekvence, anomálie KVS, GIT, CNS…). V páté kapitole jsou informace o invazivních metodách, tj. amniocentéze, kordocentéze a biopsii choriových klků, v šesté je pak popsáno neinvazivní prenatální testování, tj. genetická vyšetření atd.

(Obálka: http://eshop.maxdorf.cz/kniha/prenatalni-diagnostika-vrozenych-vyvojovych-vad)

Bibliografické údaje:

Autor: Petr Polák, Jaroslav Loucký, Viktor Tomek
Vydavatel: Maxdorf
Počet stran: 288
ISBN: 9788073454999
Odkaz na stránky: http://eshop.maxdorf.cz/kniha/prenatalni-diagnostika-vrozenych-vyvojovych-vad
Cena: 420,- Kč