Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Ostatní (Zahr.) Preeclampsia, Basic, Genomic, and Clinical

Preeclampsia, Basic, Genomic, and Clinical

Preeclampsia, Basic, Genomic, and Clinical

19.03.2018

Není mnoho knih, které se přehledně a hlouběji zabývaly problematikou preeklampsie nebezpečnou pro matku i dítě. Proto je tato nová kniha popisující genetický podklad, patologii a patofyziologii preeklampsie velkým přínosem. Zabývá se i prognózou a léčebnými postupy. Tématy jsou např. imunologická maladaptace, placentální adenosinová signalizace, markery predikce...


(Obálka: http://www.springer.com/br/book/9789811058905)

Bibliografické údaje:

Autor: Shigeru Saito
Vydavatel: Springer
Počet stran: 281
ISBN: 978-981-10-5890-5
Odkaz na stránky: http://www.springer.com/br/book/9789811058905
Cena: $139.00