Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Grada (ČR) Praktické dětské lékařství

Praktické dětské lékařství

Praktické dětské lékařství

08.03.2021

Kniha si klade za cíl seznámit čtenáře s každodenní praxí dětského praktického lékaře. Je rozdělena do dvou částí. Obecná část je zaměřená na témata, jako jsou organizace primární péče v pediatrii, management ordinace, posudková problematika, preventivní prohlídky, vyšetření, očkování atd. Speciální část rozebírá problematiku onemocnění, která mají přesah do mnoha jiných oborů. Praktický lékař pro děti a dorost tak musí být seznámen s obory jako kardiologie, gastroenterologie, endokrinologie, genetika, ortopedie atd. V jednotlivých kapitolách jsou rozebrány diagnostické, diferenciálně diagnostické a terapeutické postupy u nejčastějších diagnóz. Nechybí ani kapitoly, které se věnují akutním stavům a farmakoterapii dětí.
Obálka: https://www.grada.cz/prakticke-detske-lekarstvi-11912/

Bibliografické údaje:

Autor: Šebková Alena, Zíma Zdeněk a kol.
Vydavatel: Grada
Počet stran: 616
ISBN: 978-80-271-1200-5
Odkaz na stránky: https://www.grada.cz/prakticke-detske-lekarstvi-11912/
Cena: 792 Kč