Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Ostatní (ČR) Paliativní péče v kardiologii

Paliativní péče v kardiologii

Paliativní péče v kardiologii

26.02.2018

Kniha přináší náhled na téma, které zatím nebylo zpracováváno. Kardiologické publikace jsou založené na popisu léčebných postupů, ale mnohdy jsou pacienti již nevyléčitelně nemocní a je nutné jim ulevit, zpomalit progresi nemoci. Kniha je psána srozumitelně, popisuje možnosti racionální péče o pacienty s pokročilým kardiovaskulárním onemocněním, kteří jsou na konci života, aby tento konec byl důstojný, pokud možno kvalitní. Kniha je určena pro lékaře, kadriology, geriatry, ale také psychology, sociální pracovníky a duchovní, pro všechny, kteří se do péče o umírajícího zapojují.


(Obálka: http://www.tridistri.cz/paliativnipecevkardiologii?ItemIdx=4)

Bibliografické údaje:

Autor: Gřiva Martin
Vydavatel: Triton
Počet stran: 276
ISBN: 9788075534811
Odkaz na stránky: http://www.tridistri.cz/paliativnipecevkardiologii?ItemIdx=4
Cena: 223 Kč