Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Ostatní (ČR) Orofaciální onkologie

Orofaciální onkologie

Orofaciální onkologie

23.07.2018

Kniha se, jak již název napovídá, zabývá problematikou nádorových onemocnění v oblasti hlavy. Jsou popsány symptomy, diagnostika i terapie, včetně celkové organizace péče, která bývá multidisciplinární.
Kniha má dvě hlavní části, a to obecnou a speciální. V obecné části nás autor seznámí s etiologií, epidemiologií malignit postihujících obličej, dutinu ústní, čelisti a orofaryng... V obecné části dále nalezneme popis diagnostiky a terapeutickým přístupů.

Speciální část se zaměřuje na jednotlivé typy nádorů, jejich symptomatologii, patofyziologii, metastazování...
Jednotlivé diagnostické a terapeutické postupy jsou podrobně rozebrány. V knize jsou i nákresy chirurgických postupů a rekonstrukčních operací.
Text je doplněn jak o ilustrace, tak o snímky ze zobrazovacích vyšetření.


(Obálka: http://www.tridistri.cz/orofacialnionkologie?ItemIdx=4)

Bibliografické údaje:

Autor: Mazánek Jiří
Vydavatel: Triton s.r.o.
Počet stran: 423
ISBN: 9788075535214
Odkaz na stránky: http://www.tridistri.cz/orofacialnionkologie?ItemIdx=4
Cena: 1 079 Kč