Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Maxdorf (ČR) Opioidy, 2. přepracované a doplněné vydání

Opioidy, 2. přepracované a doplněné vydání

Opioidy, 2. přepracované a doplněné vydání

18.01.2021

Analgetika jsou často užívanými léky snad ve všech oborech lékařství. Mezi tyto léky patří i opioidy. Autoři v knize seznamují s opioidovými preparáty, které jsou dostupné na trhu, s mechanismem jejich účinků, farmakokinetikou, indikací i nežádoucími účinky atd.
Úvodní části knihy se věnují historii opioidů a epidemiologií jejich užívání (v současnosti je to velké téma hlavně v USA), a klasifikaci opioidů. Následují části se věnují využití opioidů, přesné diagnostice napříč medicínskými obory, interakcím, závislosti na opioidech atd.


Obálka: http://eshop.maxdorf.cz/kniha/opioidy

Bibliografické údaje:

Autor: Jiří Kozák, Jan Lejčko, Ivan Vrba a kol.
Vydavatel: Maxdorf
Počet stran: 504
ISBN: 978-80-7345-664-1
Odkaz na stránky: http://eshop.maxdorf.cz/kniha/opioidy
Cena: 591 Kč