Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Mladá fronta (ČR) Obtížně léčitelná hypertenze 2. vydání

Obtížně léčitelná hypertenze 2. vydání

Obtížně léčitelná hypertenze 2. vydání

13.11.2017

Vysoký krevní tlak je diagnostikována velmi často. Díky dnešním možnostem farmakoterapie se podaří u většiny pacientů dostat krevní tlak pod kontrolu. Jsou však i případy, kdy monoterapie nepomáhá a je nutné využít více léčiv.
V této knize se autoři věnují pacientům s hypertenzí, která velmi špatně reaguje na léčbu. V textu jsou shrnuty informace o epidemiologii, možnostech diagnostiky a farmakologické a nefarmakologické léčby. Druhé vydání je doplněno o nové poznatky a data. Jsou v něm také přepracované kapitoly týkající se hodnocení adherence k léčbě, nové guidelines, kapitoly popisující diagnostiku a léčbu primárního hyperaldosterismu a feochromocytomu.

(Obálka: https://www.kniha.cz/obtizne-lecitelna-hypertenze-2-vydani/)

Bibliografické údaje:

Autor: Václavík Jan
Vydavatel: Mladá fronta
Počet stran: 136
ISBN: 9788020444219
Odkaz na stránky: https://www.kniha.cz/obtizne-lecitelna-hypertenze-2-vydani/
Cena: 307 Kč