Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Maxdorf (ČR) Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče, 2., přepracované a doplněné vydání

Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče, 2., přepracované a doplněné vydání

Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče, 2., přepracované a doplněné vydání

14.09.2020

Druhé, přepracované a doplněné vydání úspěšné knihy, která podává ucelený pohled zejména na problematiku neuroanestezie a neurointenzivní péče. Na knize se podíleli odborníci z různých lékařských odvětví, tj. neurochirurgové, neurologové, radiologové, intenzivisté a anesteziologové.
Publikace je rozdělena do dvou částí. První se věnuje hlavně teoretických informacím, např. historii neurochirurgie, neuroanestezie a péče během operace, nechybí ani kapitoly věnující se anatomii a fyziologii CNS. Druhá část je specializovaná, tj. chirurgická. Jsou v ní rozebrány různé typy operačních zákroků včetně předoperační přípravy, anestezie během výkonu a možných komplikací. Na to navazují kapitoly týkající se komplexní pooperační péče, včetně neurorehabilitace.
Dozvíme se také o interakci farmak a CNS, možnostech vyšetření a monitorování nervového systému.
Kniha je nově doplněna o kapitolu zaměřenou na dětskou neuroanestezii.


Obálka: http://eshop.maxdorf.cz/kniha/neuroanestezie-a-zaklady-neurointenzivni-pece

Bibliografické údaje:

Autor: Tomáš Tyll, David Netuka, Vlasta Dostálová a kol.
Vydavatel: Maxdorf
Počet stran: 360
ISBN: 978-80-7345-654-2
Odkaz na stránky: http://eshop.maxdorf.cz/kniha/neuroanestezie-a-zaklady-neurointenzivni-pece
Cena: 506 Kč