Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Mladá fronta (ČR) Následná intenzivní péče

Následná intenzivní péče

Následná intenzivní péče

26.03.2018

Intenzivní péči vyžadují ti nejvíce ohrožení a rizikoví pacienti, pacienti často vyžadují intenzivní péči dlouhodobě a ta se v průběhu rekonvalescence proměňuje. Je potřeba odpojit od umělé ventilace, cíleně pacienta mobilizovat, neurorehabilitovat, podávat speciální výživu a také se starat o jeho psychický stav. Tento pokračující intenzivní léčebný proces se v některých zemích řadí mezi následnou intenzivní péči NIP. Nejedná se tedy jen o záchranu života jako takového, ale také podporu kondice pacienta a zvýšení kvality života. Krom NIP k tomu může dopomoci i DIOP - dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče. V následné intenzivní péči se často střetávají lékaři a nelékařské profese.
(Obálka: https://www.kniha.cz/nasledna-intenzivni-pece/)

Bibliografické údaje:

Autor: Drábková Jarmila, Hájková Soňa
Vydavatel: Mladá fronta
Počet stran: 608
ISBN: 9788020444707
Odkaz na stránky: https://www.kniha.cz/nasledna-intenzivni-pece/
Cena: 584 Kč