Medindex pro lékaře Knihy: Novinky LWW (NL) Moss & Adams' Heart Disease in Infants, Children, and Adolescents, 10th edition

Moss & Adams' Heart Disease in Infants, Children, and Adolescents, 10th edition

Moss & Adams' Heart Disease in Infants, Children, and Adolescents, 10th edition

12.02.2021

Kniha je považována za zlatý standard pediatrické kardiologie. Díky aktualizacím stále drží krok se současnými pokroky na poli kardiologie. Jedná se o dvoudílnou sadu, v níž je 10 oddílů.
Jsou popsány základy vývoje a fungování srdce, diagnostika, vyšetření, včetně invazivních. Nechybí ani popis příčin vrozených poruch srdce, včetně genetických. Podrobně jsou popsány vrozené malformace, např. srdečních sept, aortálního oblouku…, vady perikardu, myokardu a endokardu, srdeční nádory atd. Je samozřejmě také popsána léčba, která v mnoha případech zahrnuje chirurgický zákrok. Text je doplněn ilustracemi a fotografiemi. V rámci online přístupu je možné také zhlédnout videa UZ srdce a poslechnout fonokardiogramy.

Obálka: https://shop.lww.com/Moss---Adams--Heart-Disease-in-infants--Children--and-Adolescents/p/9781975116606

Bibliografické údaje:

Autor: Robert E. Shaddy MD, Daniel J Penny et al.
Vydavatel: LWW
Počet stran: 2240
ISBN: 9781975116606
Odkaz na stránky: https://shop.lww.com/Moss---Adams--Heart-Disease-in-infants--Children--and-Adolescents/p/9781975116606
Cena: $399.99