Medindex pro lékaře Knihy: Novinky McGraw Hill

McGraw Hill

Výběr z knihovny

Disorders of the Hair...

Disorders of the Hair and Nail: Diagnosis and Treatment

30.08.2023 - Kniha pokrývá problematiku onemocnění vlasů a nehtů. Nejprve je probrána anatomie a fyziologie vlasů a nehtů, ale více prostoru je věnováno patologiím, a hlavně jejich diagnostice a léčbě. K tomu slouží nejen popis onemocnění, ale hlavně...
Hall, Schmidt, and...

Hall, Schmidt, and Wood's Principles of Critical Care, Fifth Edition

09.08.2023 - Kniha pokrývá celou oblast intenzivní péče. Je zaměřena hlavně na diagnostiku a léčbu nejčastěji se vyskytujících kritických stavů. Do hloubky popisuje vybrané stavy, jejich symptomatologie, diferenciální diagnostiku a léčebné postupy ve...
Adams and Victor's...

Adams and Victor's Principles of Neurology, 12th Edition

13.04.2023 - Tato kniha je vydávána už padesát let. Je považována za zlatý standard neurologie. Dvanácté vydání je opět přepracované, a hlavně aktualizované. V knize jsou rozebírány jak běžné neurologické stavy, tak ty vzácné. Popisuje se jejich...
Fitzpatrick's Color...

Fitzpatrick's Color Atlas and Synopsis of Clinical Dermatology, Ninth Edition

16.03.2023 - Kniha je vydávána již tři desetiletí a stále patří mezi nejprodávanější publikace na poli dermatologie. Jsou v ní rozebrány nejčastěji se vyskytující kožní obtíže včetně epidemiologie, patofyziologie, diagnostiky a léčbya....
DiPiro's...

DiPiro's Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 12th Edition

15.02.2023 - Kniha je koncipována jako učebnice o optimální farmakoterapii zaměřené na pacienta tak, aby bylo dosaženo co nejlepších léčebných výsledků. Zabývá se výběrem léčiv, jejich podáváním i monitorací terapie. Všechny informace jsou založené na...
Timor's...

Timor's Ultrasonography of the Prenatal Brain, Fourth Edition

11.01.2023 - Kniha je sepsána předními odborníky, kteří se zabývají prenatální diagnostikou. Jsou popsány normální a patologické nálezy fetální centrální nervové soustavy. Klinické texty jsou doplněné obrazovou přílohou. Čtvrté vydání je...
Timor's...

Timor's Ultrasonography of the Prenatal Brain, Fourth Edition

14.12.2022 - Kniha je sepsána známými kapacitami v oboru. Popisuje normální a patologické struktury centrálního nervového systému (CNS) plodu. Autoři popisují vyšetřovací postupy, např. ultrazvuk či magnetickou rezonanci v diagnostice poruch CNS plodu. Čtvrté...
Fishman's Pulmonary...

Fishman's Pulmonary Diseases and Disorders, 2-Volume Set, Sixth Edition

11.10.2022 - Dvoudílná kniha je průvodcem klinickými a vědeckými aspekty plicního lékařství. Šesté vydání je plně aktualizované a doplněné, aby odpovídalo současnému poznání. Kniha popisuje anatomii, fyziologii, ale hlavně patologie dýchacího systému....
Nuclear Cardiology:...

Nuclear Cardiology: Practical Applications, Fourth Edition

08.06.2022 - Zobrazovací metody srdce snadno odhalí patologie, které jej postihují. Jednu z vyšetřovacích možností nabízí nukleární kardiologie. Pomocí nukleárního zobrazení je možné najít struktury, vady, které jsou jinými vyšetřeními nezjistitelné. Ve...
CURRENT Diagnosis &...

CURRENT Diagnosis & Treatment Pediatrics, Twenty-Sixth Edition

13.04.2022 - Kniha slouží jako praktická příručka, která pomůže určit správnou diagnózu a efektivně léčit dětské pacienty od narození do adolescence. Všechny informace v knize jsou založeny na důkazech, navíc doplněny 200 fotografiemi a ilustracemi....
Fuster And Hurst's The...

Fuster And Hurst's The Heart, 15th Edition

30.03.2022 - Tato kniha na téma kardiologie je jednou z nejdéle vydávaných v oboru. 15. vydání je aktualizováno a zaměřeno hlavně na praktickou stránku péče o pacienty. Samozřejmě nechybí ani texty zabývající se jednotlivými onemocněními srdce, jejich...
Pharmacotherapy...

Pharmacotherapy Principles And Practice, Sixth Edition

02.03.2022 - Kniha je pomocníkem v otázkách farmakologické medikace. Zaobírá se vytvořením medikačního plánu, jeho implementováním, monitorováním a vyhodnocením účinnosti terapie. První kapitoly seznamují s farmakoterapií a následují kapitoly zaměřené...
Pharmacotherapy...

Pharmacotherapy Principles And Practice, Sixth Edition

26.01.2022 - Autoři knihy si zakládají na tom, že veškeré informace, které přináší, jsou ověřené a v souladu s aktuálními poznatky. Hlavním tématem je, jak navrhnout, implementovat, monitorovat a vyhodnocovat léčbu farmaky. První kapitoly nabízí vhled do...
Zollinger's Atlas of...

Zollinger's Atlas of Surgical Operations, 11th Edition

06.10.2021 - Kniha vychází již 50 let. V současné době se jedná o jedenácté vydání, které je přepracované a doplněné tak, aby drželo krok se současnými poznatky v oblasti chirurgické operativy. Vybrané chirurgické zákroky jsou podrobně popsány a...
 Williams Hematology:...

Williams Hematology: The Red Cell and Its Diseases

08.09.2021 - Kniha navazuje na 10. vydání Williamsovy hematologie s tím, že hlouběji rozvíjí problematiku erytrocytů. Text odpovídá současným nejnovějším poznatkům o produkci, fyziologii, patologii erytrocytů, diagnostice nemocí s nimi souvisejícími, ať už...
 Junqueira's Basic...

Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas, 16th Edition

12.05.2021 - Déle než čtyři desetiletí vychází tato kniha, která se zabývá histologií, strukturou buněk a tkání a jejich funkcí. Do základního histologického textu jsou integrovány také poznatky z biochemie, imunologie, endokrinologie a fyziologie. Jsou...
Principles of Neural...

Principles of Neural Science, 6th Edition

24.03.2021 - Kniha propojuje poznatky z různých neurovědních odvětví. Předkládá informace z oblasti neurologie, fungování mozku a nervového systému, lidského chování i psychiatrie. Šesté vydání je aktualizované a přepracované dle nejnovějších poznatků....
Current Diagnosis &...

Current Diagnosis & Treatment in Rheumatology, Fourth Edition

03.02.2021 - Revmatické choroby jsou v populaci stále častější, ať už se jedná o postižení kloubů, měkkých tkání (bursitidu), či systémové orgánové postižení u ANCA-asociovaných vaskulitid. Kniha přináší informace, které pomohou s určením diagnózy...
Treatment Of Scars...

Treatment Of Scars From Burns And Trauma

09.12.2020 - Poranění pokožky, která zanechávají trvalé následky (popáleniny, traumata), jsou poměrně častá a zůstává po nich zjizvená tkáň. To má jak estetický, tak funkční negativní dopad na pacienta. Tato kniha se zabývá léčbou jizev, hlavně...
Venous Insufficiency

Venous Insufficiency

21.10.2020 - Kniha je rádcem a průvodcem problematikou venózní insuficience, která se v populaci vyskytuje stále častěji a nepostihuje jen starší lidi, ale objevuje se již u mladých dospělých. Přináší popis problému, jeho příčin, projevů, diagnostiky,...
Current Diagnosis and...

Current Diagnosis and Treatment: Geriatrics, 3/E

09.09.2020 - Kniha se zaměřuje na diagnostiku a léčbu geriatrických pacientů. 3. vydání je přepracované a aktualizované tak, aby odpovídalo současnému poznání a guidelines. Text pokrývá velké množství témat geriatrické péče, včetně teorie,...
Trauma, 9th Edition

Trauma, 9th Edition

05.08.2020 - O popularitě knihy svědčí to, že se jedná již o deváté vydání. V textu najdete popis velkého množství traumatických poranění, kinetiky a mechaniky vzniku, epidemiologie traumat, prevence zranění, vyšetření, transportu a řešení (chirurgický...
Clinical Neuroanatomy,...

Clinical Neuroanatomy, 29th edition

20.05.2020 - 29. vydání knihy jen poukazuje na její popularitu, která je dána také tím, že kniha stále přináší nejnovější informace. I toto vydání je aktualizovaná. Kniha je koncipována jako barevně-ilustrovaný průvodce neuroanatomií a funkční a...
Cardiac Arrhythmias:...

Cardiac Arrhythmias: Interpretation, Diagnosis and Treatment, Second Edition

29.04.2020 - Kniha je zaměřena na kardiologii, jmenovitě arytmie, které jsou velmi časté a mohou mít různé příčiny a tedy i možnosti léčby. Kniha podrobně rozebírá možnosti diagnostiky i léčby včetně nejnovějších postupů. V tomto vydání jsou nově...
Williams Gynecology,...

Williams Gynecology, Fourth Edition

15.04.2020 - Kniha přináší souhrn poznatků z oboru gynekologie. Pojednává o anatomii (obecné i chirurgické), patogenezi, diagnostice, léčbě atd. Je doplněna mnoha obrázky, grafy, tabulkami. V tomto vydání je nově kapitola o minimálně invazivní operativě,...
Common Contact...

Common Contact Allergens: A Practical Guide to Detecting Contact Dermatitis

15.01.2020 - Osob s hypersenzitivními reakcemi stále přibývá. Mezi alergie patří také kontaktní dermatitida, která může být diagnostickým i léčebným oříškem. Kniha se zaměřuje na provedení vyšetření a výběru správné terapie. Je rozdělena na 3...
CURRENT Diagnosis &...

CURRENT Diagnosis & Treatment Otolaryngology--Head And Neck Surgery, 4th Edition

18.12.2019 - 4. vydání je upravené, rozšířené a aktualizované. Je koncipováno jako klinická příručka pro léčbu všech hlavních nemocí postihujících uši, nos, hrdlo a krk. Nové kapitoly jsou péče a léčba hlasu u profesoinálů, neurolaryngologie, aurální...
Dermatopathology,...

Dermatopathology, Fourth Edition

27.11.2019 - Kniha je postavení tak, aby pomáhala s diagnostikou kožních nemocí, proto je její těžiště v obrazovém materiálu, který tvoří více než 100 barevných fotografií patologií. Nově jsou v knize laboratorní metody a imuno barvení. Kniha je rozdělena...
Dermoscopy Criteria...

Dermoscopy Criteria Review

14.08.2019 - Dermatoskopie je jednou z metod, jak diagnostikovat kožní patologie včetně zhoubného melanomu. V této publikaci je popsán postup, terminologie, limity metody atd. Text je doplněn o fotky z 200 případů. Fotky jsou podrobně popsány a vyhodnoceny. Kniha...
Adams And Victor's...

Adams And Victor's Principles Of Neurology 11th Edition

24.07.2019 - 11. vydání knihy je opět plně přepracované a aktualizované. Přináší všechny podstatné informaci z oblasti neurologie. Část I - přístup k pacientovi a diagnostika Část II - hlavní příznaky neurologických nemocí Část III - vývoj a růst...
SCHWARTZ'S PRINCIPLES...

SCHWARTZ'S PRINCIPLES OF SURGERY 11TH Edition

01.05.2019 - S touto knihou se mohou odborníci setkávat již půl století. Je stále aktualizovaná a přepracovávaná tak, aby kopírovala současné znalosti a výzkum. Na jejím vzniku se vždy podílejí vybraní odborníci z celého světa. Kapitoly jsou vytvářeny v...
Goldfrank's...

Goldfrank's Toxicologic Emergencies, 11th Edition

27.03.2019 - 11. vydání je opět plně aktualizované. Je zaměřeno, jako ostatní vydání, na lékařskou toxikologii, diagnostiku a řešení otrav. Tématy jsou však také historický vývoj, biochemický a molekulární koncept otrav, zaměření na rizikové skupiny...
Fitzpatrick's...

Fitzpatrick's Dermatology, 9th Edition, 2-Volume Set

20.02.2019 - V nejbližší době vyjde deváté vydání knihy, která sestává z dvou dílů. Pokrývá celý obor dermatologie a díky aktualizacím si přes půl století, co vychází, udržuje potřebnou aktuálnost, drží krok se současnými poznatky a trendy. Do...
CURRENT Diagnosis &...

CURRENT Diagnosis & Treatment Neurology, Third Edition

30.01.2019 - Třetí vydání knihy přináší plně aktualizovaný text, který se týká klinických aspektů v oboru neurologie, tj. diagnostika a léčba neurologických nemocí, se kterými se lékaři nejčastěji setkávají jak u dospělých, tak u dětí. Úvodní...
Pharmacotherapy...

Pharmacotherapy Principles And Practice, Fifth Edition

21.11.2018 - Páté vydání knihy je opět plně aktualizované, aby vyhovovalo současným poznatkům. Kniha je klinicky zaměřená, vychází z evidence-based zdrojů a přístupů. Klade důraz na pochopení mechanismů a principů farmakoterapie nemocí a její praktické...
CURRENT Diagnosis &...

CURRENT Diagnosis & Treatment Psychiatry, Third Edition

24.09.2018 - Kniha přináší nové poznatky na poli psychiatrie. Je koncipována tak, aby pomohla rychle a přesně diagnostikovat a léčit psychiatrické nemoci v klinické praxi. Je popsána etiologie, fenomenologie, patofyziologie daných nemocí a také možnost...
Rudolph's Pediatrics,...

Rudolph's Pediatrics, 23rd Edition

09.07.2018 - 23. vydání této pediatrie dokládá, že je stále žádaná a udržuje krok s dobou, vývojem v oboru. Je založena na rovnováze mezi klinickými příznaky, postupy, léčbou a biologickými principy, molekulární medicínou. Vydání je přepracované,...
Atlas Of Minimally...

Atlas Of Minimally Invasive Surgical Operations

04.06.2018 - Chirurgické postupy se obracejí k minimálně invazivním, které tolik nezatěžují pacienta. Tato publikace, atlas, obsahuje více než 1000 ilustrací znázorňujících různé typy miniivazivních postupů v různých oblastech lidského těla - hrudník,...
CURRENT Diagnosis And...

CURRENT Diagnosis And Treatment Pediatrics, Twenty-Fourth Edition

07.05.2018 - Kniha je podrobným přehledem nemocí a jejich léčby u dětí od narození do adolescence. Toto vydání je opět plně aktualizované a přepracované. Kniha je rozdělena do 46 kapitol, které pokrývají témata jako neonatální medicína, vývoj dítěte a...
Obstetric Intensive...

Obstetric Intensive Care Manual, Fifth Edition

02.04.2018 - Kniha přehledně a srozumitelně referuje o akutních stavech v gynekologii, které vedou k umístění na JIP, je to např. maternální sepse, poporodní krvácení, srdeční nemoci... Kniha také pokrývá způsoby terapie, včetně péče neonatální. Nové...
Fleischer's Sonography...

Fleischer's Sonography In Obstetrics & Gynecology, Eighth Edition

11.12.2017 - 8. vydání knihy přináší opět nové aktualizace, aby plně držela krok s dobou. Jedná se o průvodce sonografií v gynekologii a porodnictví. Je atlasem a učebním textem zároveň. Obrázky v knize jsou plně barevné, je jich více než 2000 a díky tomu...
Harrison's Principles...

Harrison's Principles Of Internal Medicine 19th Edition And Harrison's Manual Of Medicine 19th Edition VAL PAK

20.11.2017 - 19. vydání populárních knih je opět plně aktualizované, tj. jsou v nich zakomponovány pokroky ve znalostech patogeneze nemocí, klinických studiích, diagnostických možnostech, evidence-based praxi, guidelines i léčbě. V knize jsou i zcela nové...
Goodman And Gilman's...

Goodman And Gilman's The Pharmacological Basis Of Therapeutics, 13th Edition

09.10.2017 - Plně aktualizované vydání opět reflektuje poslední výzkumy a vývoj na tomto poli. Kniha popisuje přesné použití a účinky terapeutických látek ve vztahu k fyziologii a patofyziologii. Kniha se nezaměřuje jen na kliniku nebo vědu, ale balancuje mezi...
Cardiac Surgery In The...

Cardiac Surgery In The Adult Fifth Edition

20.08.2017 - Tato kniha je zdrojem opět plně aktualizovaných informací, které jsou sepsány známými chirurgy. Publikace je plnobarevná, texty snadno pochopitelné a přehledně seřazené. Kniha pokrývá problematiku srdečních operací u dospělých pacientů a je...
Neonatal Cardiology,...

Neonatal Cardiology, Third Edition

31.05.2017 - Tato publikace je určena hlavně na pediatry a neonatology. V knize jsou probírána témata, jako jsou embryonální vývoj srdce, normální i abnormální funkce srdečního svalu. Jsou popsány patologie srdce, jejich diagnostika (většinou již prenatální) a...
Hurst's the Heart,...

Hurst's the Heart, 14th Edition: Two Volume Set

17.04.2017 - Kniha je považována za zlatý standard kardiologie, a proto vychází již 14. vydání, které je opět aktualizováno a přepracováno. Reflektuje tedy aktuální stav poznání, a to jak v oblasti technické, diagnostické, tak klinické. Jsou citovány...
COLOR ATLAS & SYNOPSIS...

COLOR ATLAS & SYNOPSIS OF PEDIATRIC DERMATOLOGY, 3rd edition

01.08.2016 - Kniha přináší více než 350 barevných fotografií, které mohou dermatologům, dětským lékařům pomoci diagnostikovat a léčit běžné dětské kožní obtíže. Fotografie zachycují v celkovém pohledu i detailu kožní léze u dětí, které jsou taká...
LEE'S ESSENTIAL...

LEE'S ESSENTIAL OTOLARYNGOLOGY, head and neck surgery, 11th edition

05.11.2015 - Kniha je průvodcem otolaryngologií zahrnující základní nezbytné znalosti oboru a 11. vydání přináší doplnění nových poznatků v této oblasti, zvláště pak těch praktických. Kniha nás seznamuje s anatomickou a fyziologickou problematikou dané...