Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Grada (ČR) Markova farmakoterapie vnitřních nemocí, 5., zcela přepracované a doplněné vydání

Markova farmakoterapie vnitřních nemocí, 5., zcela přepracované a doplněné vydání

Markova farmakoterapie vnitřních nemocí, 5., zcela přepracované a doplněné vydání

09.09.2019

Kniha pokrývá farmakoterapii používanou v interní medicíně, včetně nejnovějších poznatků. Slouží jako referenční text pro interní lékaře a další odborníky, např. praktické lékaře, farmakology, farmaceuty atd.
Kniha je rozdělena do 24 kapitol, které kopírují jednotlivé obory, např. kardiologii, diabetologii, nefrologii, pneumologii, endokrinologii, gastroenterologii... Samostatná kapitola je věnovaná protinádorové léčbě i farmakoterapii geriatrických pacientů.


(Obálka: https://www.grada.cz/markova-farmakoterapie-vnitrnich-nemoci-7797/)

Bibliografické údaje:

Autor: Marek Josef, Vrablík Michal a kol.
Vydavatel: Grada
Počet stran: 896
ISBN: 978-80-247-5078-1
Odkaz na stránky: https://www.grada.cz/markova-farmakoterapie-vnitrnich-nemoci-7797/
Cena: 1 399 Kč