Medindex pro lékaře Knihy: Novinky LWW (NL)

LWW (NL)

Výběr z knihovny

Merritt’s Neurology,...

Merritt’s Neurology, 14th edition

08.04.2021 - Déle než 60 let přináší kniha nejnovější informace a poznatky na poli neurologie. Zahrnuje popis nervového systému, patologických stavů, symptomů, přehled fyzikálních vyšetření i dalších diagnostických postupů, léčby a léčebných...
Moss & Adams' Heart...

Moss & Adams' Heart Disease in Infants, Children, and Adolescents, 10th edition

12.02.2021 - Kniha je považována za zlatý standard pediatrické kardiologie. Díky aktualizacím stále drží krok se současnými pokroky na poli kardiologie. Jedná se o dvoudílnou sadu, v níž je 10 oddílů. Jsou popsány základy vývoje a fungování srdce,...
Atlas of Genitourinary...

Atlas of Genitourinary Pathology

20.11.2020 - Atlas přináší informace potřebné pro určení správné diagnózy chorob genitourinární oblasti. Bohatý obrazový materiál zahrnuje více než 1 200 mikroskopických preparátů z biopsií. K dispozici je i vyobrazení zdravých tkání pro možnost...
Rosen's Breast...

Rosen's Breast Pathology, 5th edition

14.10.2020 - Kniha přináší aktualizované informace týkající se onemocnění prsou, a to i z pohledu imunohistochemie, histopatologie, patobiologie a molekulární biologie. Zabývá se benigními i maligními onemocněními prsu, jejich diagnostikou, léčbou i...
 Josephson's Clinical...

Josephson's Clinical Cardiac Electrophysiology, 6th edition

12.08.2020 - Kniha je zaměřená na elektrofyziologii srdce. Popisuje mechanismy přenosu signálů, srdečních arytmií a terapeutické intervence k jejich léčbě. Toto 6. vydání je doplněné a aktualizované, obsahuje obrazový materiál. K updatu došlo hlavně v...
Berek and Hacker’s...

Berek and Hacker’s Gynecologic Oncology, 7th edicion

24.06.2020 - Kniha je zdrojem informací v oblasti gynekologických nádorových onemocnění. Toto vydání je opět plně aktualizované a přepracované, doplněné o nejnovější poznatky. Text je zaměřen také klinicky. Popisuje principy diagnostiky a léčby karcinomů....
Fundamental and...

Fundamental and Advanced Fetal Imaging Ultrasound and MRI, 2nd edition

11.06.2020 - Kniha je sepsána předními odborníky na fetální radiologii, maternálně-fetální medicínu, kardiology, genetiky atd. a obsahuje základní i pokročilé informace z oblasti prenatálního UZ a fetální MRI. Je popsána fyziologická anatomie plodu i...
Wyllie's Treatment of...

Wyllie's Treatment of Epilepsy, 7th edition

13.05.2020 - Kniha přináší nejnovější poznatky v oblasti léčby epilepsie. Nejprve vás ovšem seznámí se základy epileptologie a její diagnostikou. Epilepsie může provázet řadu jiných onemocnění, např. nádorová, metabolická, cerebrovaskulární....
Fields Virology:...

Fields Virology: Emerging Viruses, 7th edition, volume 1

01.04.2020 - V blízké době vyjde ve 4 dílech kniha pokrývající problematiku virů, které se rychle vyvíjí. Zaměřuje se hlavně na nově objevující se viry. Zahrnuje také nyní velmi aktuální koronaviry, včetně Covid-19. Nechybí ani základní vědecké a...
Orthopaedic Basic...

Orthopaedic Basic Science: 5th Edition

19.02.2020 - Kniha je relevantním zdrojem informací týkajících se ortopedi. 5. vydání je aktualizované, přepracované a reorganizované. Obsahuje jak obecné informace o muskuloskeletálním systému, tak klinické (vyšetřování, léčba) i vědecké (nové...
Cosmetic Dermatologic...

Cosmetic Dermatologic Surgery

11.12.2019 - Kniha přináší pohled do dermatologické chirurgie, která je sice primárně estetická, ale může mít i léčebný základ. Je tedy určená hlavně pro dermatology a plastické chirurgy. Jsou popsány algoritmy rozhodování o zákroku u každé nemoci. Kniha...
Clinical Manual of...

Clinical Manual of Contact Lenses, 5th edition

02.10.2019 - V dnešní době se stále více odklání od brýlí směrem ke kontaktním čočkám, mnohé mají také léčebný charakter. Kniha přináší aktualizované informace, které pomohou najít klientovi správné čočky, upozorňuje na možné obtíže a chyby....
Atlas of...

Atlas of Cytopathology: A Pattern Based Approach

28.08.2019 - Kniha je podrobným přehledem o cytopatologiích. Je využitelná v diagnostických procesech. Jak to u atlasů bývá, stojí hlavně na obrazovém materiálu, krom fotografií je zde i mnoho ilustrací, tabulek, grafů atd. To urychlí pochopení a orientaci v...
Grabb and Smith's...

Grabb and Smith's Plastic Surgery, 8th edicion

26.06.2019 - 8. vydání knihy svědčí o její popularitě mezi lékaři. Jedná se o výborný zdroj informací týkajících se plastické chirurgie, který je vhodný jak pro studenty, tak pro již praktikující lékaře. Text je doplněn mnoha ilustracemi, fotkami,...
Histology for...

Histology for Pathologists, 5th edition

20.03.2019 - Nové vydání knihy je aktualizované a zaměřuje se jako předešlá vydání na zaplnění mezery mezi "normální" a patologickou histologií. V knize je možné nalézt více než 1000 fotografií histologických preparátů (lidských). Kapitoly obsahují...
Wintrobe's Clinical...

Wintrobe's Clinical Hematology, 14th edition

31.10.2018 - Kniha je velmi podrobným průvodcem po oboru klinická hematologie. 14. vydání je přepracované a aktualizované tak, aby kniha držena krok s pokrokem. Nově jsou prohloubeny a přidány kapitoly týkající se biologie a patofyziologie lymfomů, leukémií,...
Brant and Helms'...

Brant and Helms' Fundamentals of Diagnostic Radiology

01.10.2018 - 5. vydání knihy přináší nezbytné informace o modalitách zobrazovacích metod a jejich klinické aplikace. Zahrnuje tak např. neuroragiologii, zobrazování hrudníku, abdominálních části, muskuloskeletálního systému, UZ u dětí, intervenční...
 The Digital Echo Atlas

The Digital Echo Atlas

06.08.2018 - Atlas přináší nejen mnoho snímků, ale také klinické souvislosti se snímkem se pojící. Je tedy možné zkusit si dle snímku diagnostikovat určitou patologii. Digitální podoba obsahuje také videa, a to více než 1000 klipů. Krom ultrazvukových...
 Master Techniques in...

Master Techniques in Otolaryngology – Head and Neck Surgery

12.06.2018 - Kniha se věnuje hlavním chirurgickým technikám a postupům v oboru ORL chirurgie. Jsou v ní popsány postupy, doslova krok za krokem. Všichni autoři jsou uznávanými specialisty v oboru a vkládají do knihy i osobní zkušenosti, nejen teorii. Pro větší...
Colon and Rectal...

Colon and Rectal Surgery: Anorectal Operations, 2nd edition

16.04.2018 - Kniha se zabývá problematikou chirurgického řešení patologií v oblasti tlustého střeva, rekta a anorekta. Vydání je plně aktualizované, krom tradičních postupů a technik tak přináší i ty nové, inovativní postupy. Kniha je doplněna o velké...
Biopsy Interpretation...

Biopsy Interpretation of the Skin, primary Non-Lymphoid Cutaneous Neoplasia, 2nd edition

05.03.2018 - Kniha pomáhá lékařům s interpretací získaných výsledků kožní biopsie. Je tedy zaměřena hlavně prakticky a přímo na diagnostiku. Obsahuje guidelines jak a kdy se biopsie provádí, pokrývá častá i vzácnější nelymfoidní neoplazmata kůže....
Patterson's Allergic...

Patterson's Allergic Diseases, 8th edition

05.02.2018 - Jedná se již o osmé vydání knihy, která se poprvé objevila v roce 1972. Vzhledem k pokrokům, které na poli imunologie-alergologie nastaly, musí být stále aktualizována tak, aby odpovídala současným znalostem. Text poskytuje srozumitelné seznámení...
Surgical Pathology of...

Surgical Pathology of the Liver

18.12.2017 - Kniha je psána chirurgickými patology a je určena pro zlepšení schopností a znalostí v diagnostické hepatologii, diagnostické histopatologii, včetně možností zhodnotit správně laboratorní a klinické nálezy.To vše následně vede ke zlepšení...
 Interactive...

Interactive Electrocardiography, 3rd edition

06.11.2017 - Publikace je vytvořena k pochopení a zlepšení vyhodnocování elektrokardiogramů. Tato interaktivní publikace vychází již ve 3. vydání. Obsahuje výsledky 500 EKG běžných i vzácných stavů, 300 EKG je v tomto vydání nová. Jsou rozděleny do 3...
Wintrobe's Atlas of...

Wintrobe's Atlas of Clinical Hematology

11.09.2017 - První vydání vyšlo v roce 2006. Od té doby došlo k velkému pokroku v tomto oboru, proto se přistoupilo k aktualizaci a přepracování knihy. V knize je dáno více prostoru a nově zařazena témata např. akutní lymfoblastická leukémie, fluorescenční...
Clinically Oriented...

Clinically Oriented Anatomy

28.08.2017 - vydání. Toto vydání přináší aktualizace, nové informace, jsou popsány i klinické standardy. Aktualizace reflektují změny v klinické aplikaci anatomie a stejně tak nové možnosti vyšetřování pomocí zobrazovacích metod. Výrazně revidovány...
 A Practical Guide to...

A Practical Guide to Dermoscopy

02.07.2017 - Dermatoskopie je metoda schopná odhalit patologické pigmentové léze. Tato kniha je praktickým průvodcem, která pomůže s diagnostikou pigmentových lézí, rozhodnutím, zda se jedná o benigní či maligní ložisko. Kniha popisuje využití dermatoskopie,...
Drugs in Pregnancy and...

Drugs in Pregnancy and Lactation Eleventh Edition

15.05.2017 - Farmakoterapie žen v těhotenství a při kojení má jistá specifika právě s ohledem na dítě. Na pulty se dostává již 11. vydání této knihy, která napomáhá zorientovat se v této problematice, v níž je nejpodstatnější snížit riziko pro plod a...
Fenoglio-Preiser's...

Fenoglio-Preiser's Gastrointestinal Pathology, 4e

09.04.2017 - 4. vydání populární knihy prošlo důkladnou revizí a aktualizací tak, aby drželo krok se současnými znalostmi na poli gastrointestinální patologie. Kniha přibližuje anatomii, fyziologii, histologii a hlavně pak patologické změny v trávicím traktu....
Principles and...

Principles and Practice of Gynecologic Oncology, 7e

27.03.2017 - Kniha je vhodná pro onkology, výzkumníky i studenty a slouží k získání znalostí ohledně gynekologických malignit i jejich léčby. Texty v knize jsou založeny na praktickém, multidisciplinárním přístupu. Popisují patologii, nejnovější poznatky a...
Moffet's Pediatric...

Moffet's Pediatric Infectious Diseases

06.03.2017 - Na trh přichází již páté vydání této knihy, která krok za krokem seznamuje čtenáře s diagnostikou a dalšími postupy v péči o pacienta. Kniha je koncipována spíše klinicky, tedy na pacienta. Soustředí se na pacientův problém a dále se...
Clinical Hematology:...

Clinical Hematology: Theory & Procedures Sixth Edition

06.02.2017 - Kniha je koncipovaná hlavně pro postgraduální studenty, ale bude přínosem i odborníkům v tomto oboru. Kniha je plně aktualizovaná tak, aby texty odpovídaly současným poznatkům a trendům. V knize jsou krok za krokem popsány případové studie, které...
Master Techniques in...

Master Techniques in Orthopaedic Surgery: Soft Tissue Surgery, 2nd edition

12.12.2016 - Jedná se o součást obsáhlé série Master Techniques in Orthopaedic Surgery series. I tato kniha pokrývá klíčová témata týkající se řešení měkkotkáňových zranění různých částí těla, včetně oblasti páteře, pánve, kombinovaných...
Thoracic Imaging...

Thoracic Imaging Pulmonary and Cardiovascular Radiology, 3rd edition

21.11.2016 - Kniha je sepsána dvěma největšími kapacitami v tomto oboru. Toto třetí vydání je kompletně přepracované tak, aby zahrnulo nové postupy a možnosti. Přináší přehled praktických informací, postupů pro radiologickou diagnostiku získaných i...
Eye pathology, an...

Eye pathology, an atlas and text, 3rd edition

30.10.2016 - Kniha přináší podrobný přehled patologií týkající se zraku. Je vhodná pro přípravu ke specializačnímu studiu a dále pro praxi oftalmologa. Texty jsou jednak teoretické, ale obsahují přesahy do klinické praxe. Kniha je bohatě ilustrovaná, je...
Khonsari's Cardiac...

Khonsari's Cardiac Surgery: Safeguards and Pitfalls in Operative Technique

24.10.2016 - Tato kniha přináší přehled důležitých detailů z mnoha operačních postupů a technik. Je doplněna množstvím obrazového materiálu. Kniha se snaží poukázat na to, jak se vyhnout chybám, jak správně zvládnou problematické situace, které se při...
Practical Thoracic...

Practical Thoracic Pathology Diseases of the Lung, Heart, and Thymus

19.09.2016 - Kniha, jak je již dle názvu patrné, se zaměřuje na problematiku onemocnění hrudní krajiny, je bohatě ilustrovaná, doplněná přehlednými tabulkami, schématy, snímky, přehledy s upozorněním na praktické a důležité body, na které je nutné myslet...
THE WILLS EYE MANUAL,...

THE WILLS EYE MANUAL, office and emergency room diagnosis treatment of eyes disease

13.06.2016 - Tato kniha pomáhá oftalmologům déle než 25 let. Každé vydání je inovované, doplněné nejnovějšími poznatky a daty získanými z klinických studií, takže je kniha stále aktuální. Je průvodcem léčby očních nemocí v ordinacích oftalmologů, na...
YAO & ARTUSIOS's...

YAO & ARTUSIOS's ANESTESIOLOGY, problem-oriented patient management, 8th edition

18.04.2016 - Díky své popularitě, relevantnosti a přehlednosti je kniha vydána již po osmé. Text je sepsán formou otázek a odpovědí a přináší pohled na 60 skutečných případů, kterými nás provádí a dovede k volbě nejlepšího postupu pro daného pacienta....
GASTROINTESTINAL...

GASTROINTESTINAL IMAGING: THE ESSENCIALS

25.02.2016 - Kniha přináší přehled v oblasti zobrazování gastrointestinálního traktu. Zahrnuje popis diagnóz, souhrn hlavních bodů, problematiku diferenciální diagnostiky v podobě tabulek, obrázků, ale také léčebné postupy. Kniha obsahuje též testové...
STOCKER AND DEHNER'S...

STOCKER AND DEHNER'S PEDIATRIC PATHOLOGY, 4th edition

10.12.2015 - Kniha se věnuje pediatrickým patologiím od neonatálních po poruchy v adolescenci. Je vhodná pro patology, pediatry, chirurgy a ostatní specializace, které přicházejí do kontaktu s dětmi. Kniha je rozdělena do dvou sekcí, obecná patologie a orgánová...
MERRITT'S NEUROLOGY,...

MERRITT'S NEUROLOGY, 13th edition

10.09.2015 - 13. edice této knihy přináší přehledné aktualizované informace týkající se neurologické specializace. Kniha je plnobarevná a přináší 30 nových kapitol, vzhledem k tomu, že je kniha i v podobě ebooku, je možné podívat se online na videa...
 OPERATIVE  TECHNIQUES...

OPERATIVE TECHNIQUES IN ORTHOPAEDIC SURGERY (four volume set, 2nd ed.)

13.08.2015 - Publikace přináší aktualizované postupy jednotlivých operačních zákroků k jejich zvládnutí. Zároveň také rady, jak a dle čeho vybrat typ operace, nejlepší léčebný postup pro daného pacienta, neboť před samotným popisem operace přibližuje...