Medindex pro lékaře Knihy: Novinky LWW (NL) Lever's Dermatopathology: Histopathology of the Skin, 12th edition

Lever's Dermatopathology: Histopathology of the Skin, 12th edition

Lever's Dermatopathology: Histopathology of the Skin, 12th edition

23.11.2022

Kniha pokrývá známé histopatologie kůže, jejich klasifikace a také algoritmy při určování diagnózy, včetně vyšetřovacích postupů, které zahrnují ultrastrukturální, imunohistochemické a molekulární techniky. Toto vydání je revidované a aktualizované. Obsahuje více než 2 000 velkých barevných ilustrací a fotek, včetně klinických fotografií a fotografií histologických vzorků.

Bibliografické údaje:

Autor: David E Elder
Vydavatel: LWW
Počet stran: 1500
ISBN: 9781975174491
Odkaz na stránky: https://shop.lww.com/Lever-s-Dermatopathology--Histopathology-of-the-Skin/p/9781975174491
Cena: $399.99