Medindex pro lékaře Knihy: Novinky LWW (NL) Josephson's Clinical Cardiac Electrophysiology, 6th edition

 Josephson's Clinical Cardiac Electrophysiology, 6th edition

Josephson's Clinical Cardiac Electrophysiology, 6th edition

12.08.2020

Kniha je zaměřená na elektrofyziologii srdce. Popisuje mechanismy přenosu signálů, srdečních arytmií a terapeutické intervence k jejich léčbě. Toto 6. vydání je doplněné a aktualizované, obsahuje obrazový materiál. K updatu došlo hlavně v kapitolách týkajících se elektrofyziologických laboratoří, technik intra-kardiálního nahrávání elektrické aktivity, atriálního fluttery a fibrilace, katetrizačních a chirurgických ablací.


Obálka: https://shop.lww.com/Josephson-s-Clinical-Cardiac-Electrophysiology/p/9781975115562

Bibliografické údaje:

Autor: David Callans
Vydavatel: LWW
Počet stran: 850
ISBN: 9781975115562
Odkaz na stránky: https://shop.lww.com/Josephson-s-Clinical-Cardiac-Electrophysiology/p/9781975115562