Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Grada (ČR) Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství 2., doplněné a přepracované vydání

Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství 2., doplněné a přepracované vydání

Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství 2., doplněné a přepracované vydání

04.12.2017

Kniha je ve svém druhém vydání doplněná tak, aby respektovala současné poznatky. Ozřejmuje problematiku zasahující více oborů, a to interny, chirurgie a anesteziologie. Kniha je pro přehlednost rozdělena do 4 části. v první se vymezuje obor intenzivní péče a také jsou popsány typy jednotek intenzivní péče. Ve druhé se autoři věnují používaným metodám a technologiím. Třetí část za zabývá častými stavy a syndromy, se kterými se lékaři intenzivní medicíny setkávají, včetně diferenciální diagnostiky a léčby. Poslední část je pak zaměřena na systémová onemocnění v intenzivní péči. Kniha je doplněna o "tipy a triky" a také o schémata, obrázky atd.

(Obálka: https://www.grada.cz/intenzivni-medicina-na-principech-vnitrniho-le-(1)-8306)

Bibliografické údaje:

Autor: Zadák Zdeněk, Havel Eduard a kol.
Vydavatel: Grada
Počet stran: 448
ISBN: 978-80-271-0282-2
Odkaz na stránky: https://www.grada.cz/intenzivni-medicina-na-principech-vnitrniho-le-(1)-8306
Cena: 849 Kč