Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Wiley-Blackwell (US) Inherited Bleeding Disorders in Women, 2nd Edition

Inherited Bleeding Disorders in Women, 2nd Edition

Inherited Bleeding Disorders in Women, 2nd Edition

14.11.2018

Kniha je klíčem k pochopení a léčbě vrozených krvácivých nemocí u žen. Druhé vydání je revidováno a aktualizováno, tak aby obsahovalo nejnovější poznatky z této oblasti (hematologové, gynekologové, porodníci, genetici). Kniha je sepsána mezinárodními experty, kteří přinášejí praktický vhled do problematiky, rady a návrhy pro léčbu žen s vrozenými krvácivými nemocemi. Jedná se o ženy s hemofilií, von Willebrandovou nemocí, vzácnými krvácivými chorobami. Hlavně se jedná o zaměření na gynekologii a porodnictví.
Kniha již byla vydána také ve formě e-booku.

(Obálka: https://www.wiley.com/en-us/Inherited+Bleeding+Disorders+in+Women%2C+2nd+Edition-p-9781119426028)

Bibliografické údaje:

Autor: Rezan A. Kadir, Paula D. James, et al.
Vydavatel: Wiley-Blackwell
Počet stran: 264
ISBN: 978-1-119-42602-8
Odkaz na stránky: https://www.wiley.com/en-us/Inherited+Bleeding+Disorders+in+Women%2C+2nd+Edition-p-9781119426028
Cena: 4 606,87 Kč