Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Mladá fronta (ČR) Hyperbarická medicína - vybrané kapitoly

Hyperbarická medicína - vybrané kapitoly

Hyperbarická medicína - vybrané kapitoly

23.07.2017

Kniha si klade za cíl seznámit čtenáře se základy hyperbarické oxygenoterapie, tj. s jejími principy,technologií léčby. Jsou probrány také jednotlivé typy zařízení, jejich vybavenost, stav a vývoj oboru v naší republice i za hranicemi. Nejdůležitější částí knihy jsou pak kapitoly týkající se mechanismu účinku a klinickému využití, jsou vyjmenovány léčebné indikace, postup léčby, možné nežádoucí účinky, rizika terapie i kontraindikace.

(Obálka: https://www.kniha.cz/hyperbaricka-medicina-vybrane-kapitoly/)

Bibliografické údaje:

Autor: Michal Hájek
Vydavatel: Mladá fronta
Počet stran: 456
ISBN: 9788020442352
Odkaz na stránky: https://www.kniha.cz/hyperbaricka-medicina-vybrane-kapitoly/
Cena: 711 Kč