Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Grada (ČR) Hygienicko-epidemiologický režim zubní a ortodontické ordinace

Hygienicko-epidemiologický režim zubní a ortodontické ordinace

Hygienicko-epidemiologický režim zubní a ortodontické ordinace

06.08.2017

Kniha je určena hlavně pro praktické lékaře a ortodontisty, je však vhodná také pro pre- a postgraduální studenty i pracovníky v jiných oborech. V knize je přehled platné legislativy týkající se hygienicko-epidemiologického režimu v zubní ordinaci. Jsou zde podrobně popsány postupy vedení dokumentace, přehled kontrol, rizikové faktory pro pacienta i personál, způsoby přenosu infekcí, prevence infekcí, doporučené dezinfekční a sterilizační postupy a také jak zacházet s odpadem a mnoho dalšího.
(Obálka: https://www.grada.cz/hygienicko-epidemiologicky-rezim-zubni-a-ortodonti-9186)

Bibliografické údaje:

Autor: Matoušková Ivanka, Sedlatá Jurásková Eva
Vydavatel: Grada
Počet stran: 120
ISBN: 9788027100774
Odkaz na stránky: https://www.grada.cz/hygienicko-epidemiologicky-rezim-zubni-a-ortodonti-9186
Cena: 240 Kč