Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Maxdorf (ČR) HRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikách

HRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikách

HRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikách

19.06.2017

Kniha přibližuje využití HRCT v diagnostice intersticiálních plicních procesů, které tvoří rozsáhlou skupinu chorob, jež spojuje difuzní poškození plicního parenchymu. Mají podobný klinický i radiologický obraz. Správné určení diagnózy je velmi důležité vzhledem k následné farmakologické terapii. V knize jsou rozebrány jednotlivé intersticiální procesy, jejich obraz, včetně modelových kazuistik.

(Obálka: http://eshop.maxdorf.cz/kniha/hrct-u-intersticialnich-plicnich-procesu-v-instruktivnich-kazuistikach)

Bibliografické údaje:

Autor: Eva Kočová, Martina Vašáková a kol.
Vydavatel: Maxdorf
Počet stran: 242
ISBN: 978-80-7345-532-3
Odkaz na stránky: http://eshop.maxdorf.cz/kniha/hrct-u-intersticialnich-plicnich-procesu-v-instruktivnich-kazuistikach
Cena: 588 Kč