Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Mladá fronta (ČR) Hepatitida C

Hepatitida C

Hepatitida C

11.06.2017

Monografie pokrývá problematiku infekce HCV. V první části knihy se seznámíme s historií výzkumu virových hepatitid, které vedlo k objevení HCV. Další části jsou již specializovanější, jsou věnovány virologii, molekulární genetice, replikaci viru, ale také epidemiologii a příčinám vedoucím k rozdílům v prevalenci v různých geografických oblastech a skupinách obyvatelstva. Nechybí text zabývající se diagnostikou a interpretací výsledků, hlavně je však kladen důraz na část pojednávající o klinických dopadech infekce, stav jater, mimojaterní projevy, vznik hepatocelulárního karcinomu, možnost predikovat rozvoj jaterní fibrózy a cirhózy atd. Na závěr jsou probrány i terapeutické postupy, od dřívějších, které se již nevyužívají, až po ty nejaktuálnější.

(Obálka: https://www.kniha.cz/hepatitida-c/)

Bibliografické údaje:

Autor: Petr Urbánek
Vydavatel: Mladá fronta
Počet stran: 359
ISBN: 9788020444103
Odkaz na stránky: https://www.kniha.cz/hepatitida-c/
Cena: 495 Kč