Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Mladá fronta (ČR) Geriatrická paliativní péče a komunikace o nemoci

Geriatrická paliativní péče a komunikace o nemoci

Geriatrická paliativní péče a komunikace o nemoci

08.10.2018

Geriatrická paliativní péče je kniha zaměřená na pacienty vyššího věku, kteří jsou často polymorbidní a vyžadují speciální intenzivní péči. Je také potřeba s pacienty správně komunikovat. Jedná se o multidisciplinární záležitost, jednotlivé lékařské odbornosti se při péči o geriatrického pacienta doplňují. Tato kniha popisuje tuto provázanost, cíle a postupy v péči a seniory. Jedná se o druhé přepracované vydání, které je doplněné i případy z praxe. Nově jsou přidány pasáže pojednávající o komunikaci s pacienty, respektování dynamiky emocí, rodinných vazeb atd.

(Obálka: https://kniha.cz/detail/kniha_468476_Geriatricka_paliativni_pece_a_komunikace_o_nemoci)

Bibliografické údaje:

Autor: Ladislav Kabelka
Vydavatel: Mladá fronta
Počet stran: 344
ISBN: 9788020450494
Odkaz na stránky: https://kniha.cz/detail/kniha_468476_Geriatricka_paliativni_pece_a_komunikace_o_nemoci
Cena: 440 Kč