Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Grada (ČR) Generalizovaná úzkostná porucha v klinické praxi

Generalizovaná úzkostná porucha v klinické praxi

Generalizovaná úzkostná porucha v klinické praxi

02.04.2017

Stále více lidí trpí nějakým typem úzkostné poruchy, a to i generalizovanou úzkostnou poruchou. tato výrazně snižuje kvalitu života nejen pacienta, ale také jeho blízkých. Mnohdy jsou úzkostné poruchy poddiagnostikované, nerozpoznané, neboť se mohou projevovat i fyzickými příznaky a pacient je léčen různými odbornostmi, zatímco se mu nedostává potřebné psychiatrické terapie. Kniha se tedy věnuje diagnostice, diferenciální diagnostice, etiopatogenezí i léčbou generalizované úzkostné poruchy. Dále jsou zmíněny komorbidity s poruchou spojené i sociální aspekty, včetně stigmatizace a sebestigmatizace těchto pacientů. V léčebných postupech jsou popsány jak přístupy farmakologické i psychoterapeutické. Knihu ocení nejen psychiatři a psychologové, ale i ostatní specializace, které přicházejí do styku s pacienty s generalizovanou úzkostnou poruchou.
(Obálka: https://www.grada.cz/generalizovana-uzkostna-porucha-v-klinicke-praxi-8995)

Bibliografické údaje:

Autor: Marie Ocisková, Ján Praško
Vydavatel: Grada
Počet stran: 264
ISBN: 9788024758220
Odkaz na stránky: https://www.grada.cz/generalizovana-uzkostna-porucha-v-klinicke-praxi-8995
Cena: 399 Kč