Medindex pro lékaře Knihy: Novinky LWW (NL) Fundamental and Advanced Fetal Imaging Ultrasound and MRI, 2nd edition

Fundamental and Advanced Fetal Imaging Ultrasound and MRI, 2nd edition

Fundamental and Advanced Fetal Imaging Ultrasound and MRI, 2nd edition

11.06.2020

Kniha je sepsána předními odborníky na fetální radiologii, maternálně-fetální medicínu, kardiology, genetiky atd. a obsahuje základní i pokročilé informace z oblasti prenatálního UZ a fetální MRI. Je popsána fyziologická anatomie plodu i abnormality. Kniha obsahuje i informace týkající se bezpečnosti používaných zobrazovacích metod. Samozřejmě nechybí velké množství kvalitního obrazového materiálu. Knihu je možné zakoupit i jako e-book.


Obálka: https://shop.lww.com/Fundamental-and-Advanced-Fetal-Imaging-Ultrasound-and-MRI/p/9781975117009

Bibliografické údaje:

Autor: Beth Kline-Fath MD, Dorothy Bulas MD, Wesley Lee et al.
Vydavatel: LWW
Počet stran: 900
ISBN: 9781975117009
Odkaz na stránky: https://shop.lww.com/Fundamental-and-Advanced-Fetal-Imaging-Ultrasound-and-MRI/p/9781975117009
Cena: $299.99