Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Cambridge University Press (UK) FETAL MEDICINE

FETAL MEDICINE

FETAL MEDICINE

02.05.2016

Kniha je určena hlavně pro odborníky z řad gynekologů a pediatrů. Reaguje na nová zjištění, postupy, čerpá z mnoha zdrojů. Kniha je bohatě ilustrovaná, ilustrace se týkají patologií i normálních stavů v těhotenství, tedy hlavně průběhu fetálního vývoje, je zde též mnoho přehledných tabulek aj. Kniha pokrývá problematiku teoretických záležitostí i klinických zkušenostní tohoto oboru. Z teorie se seznámíme s embryologií, fetálním vývojem i fyziologií, patologiemi provázejícími vývoj plodu, teratogenezí v průběhu gravidity, s obecnými principy mnohočetných těhotenství, popisem a funkcí amniotické tekutiny aj. Klinická část se pak zaobírá hlavně možnostmi diagnostiky, patologiemi a léčebnými postupy. Setkáváme se tedy s genetikou a antenatálním screeningem, UZ vyšetřením ‒ jeho využitím, popisem fetálních abnormit (CNS, KVS, abdominální, skeletální...), fetálními nemocemi (infekce, alloimunizace, teratogeneze), ukončením gravidity (typy možností ukončení, postaborční péče), patologie u mnohočetných gravidit a jejich řešení aj.

(Obálka: http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/medicine/obstetrics-and-gynecology-reproductive-medicine/fetal-medicine?format=AR)

Bibliografické údaje:

Autor: Bid Kumar, Zarko Alfirevic
Vydavatel: Cambridge University Press
Počet stran: 383
ISBN: 9781316553886
Odkaz na stránky: http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/medicine/obstetrics-and-gynecology-reproductive-medicine/fetal-medicine?format=AR
Cena: £64.99