Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Grada (ČR) Farmakologie

Farmakologie

Farmakologie

27.08.2018

Kniha se věnuje jednak obecné, a jednak speciální farmakologii. Díky svému širokému záběru je vhodná nejen pro pregraduální studenty, ale i pro postgraduální přípravu.
Text je doplněn množstvím obrazového materiálu, je zde více než 300 tabulek, schémat atd.
V obecné části jsou podrobně vysvětleny farmakodynamika, farmakokinetika a další.
Speciální část je rozdělena na 28 kapitol dle klinického využití léčiv, tj. např. léčiva v psychiatrii, neurologii, kardiologii... Nechybí ani popis protinádorové terapie společně s biologickou terapií, a samozřejmě látky protimikrobiální.

(Obálka: https://www.grada.cz/farmakologie-(1)-8687/)

Bibliografické údaje:

Autor: Švihovec Jan a kolektiv
Vydavatel: Grada
Počet stran: 1008
ISBN: 978-80-247-5558-8
Odkaz na stránky: https://www.grada.cz/farmakologie-(1)-8687/
Cena: 2 349 Kč