Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Grada (ČR) Estetické operace nosu v klinické praxi

Estetické operace nosu v klinické praxi

Estetické operace nosu v klinické praxi

02.12.2019

Monografie je zaměřená na problematiku kosmetických operací nosu, které jsou stále žádanější.
Krom anatomie, diagnostiky, chirurgických postupů je v knize velké množství obrazového materiálu, tj. barevné fotografie a názorné kresby. Nechybí ani množství odkazů na klinické studie.
Podrobně jsou popsány korekce kosmetických, získaných i vrozených vad nosu a jejich řešení. Operací to ovšem nekončí, zákrok mívá také dopad na psychiku, což je také nutné brát v potaz. Jsou samozřejmě popsány i důvody a postupy při reoperacích.


Obálka: https://www.grada.cz/esteticke-operace-nosu-v-klinicke-praxi-11245/

Bibliografické údaje:

Autor: Měšťák Jan
Vydavatel: Grada
Počet stran: 208
ISBN: 978-80-271-2593-7
Odkaz na stránky: https://www.grada.cz/esteticke-operace-nosu-v-klinicke-praxi-11245/
Cena: 295 Kč