Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Grada (ČR) Endokrinologie pro praxi, diagnostika a léčba od A do Z, překlad 7. vydání

Endokrinologie pro praxi, diagnostika a léčba od A do Z, překlad 7. vydání

Endokrinologie pro praxi, diagnostika a léčba od A do Z, překlad 7. vydání

19.10.2020

Sedmé vydání této populární knihy přináší přehledné informace z oboru endokrinologie. Je určeno hlavně pro praktické lékaře a ostatní nespecialisty, kteří se ale v ordinaci setkávají s pacienty s nemocemi endokrinního systému. Kniha je vhodná též pro studenty medicíny. Text doplňuje 109 obrázků a 29 tabulek.

Obálka: https://www.grada.cz/endokrinologie-pro-praxi-9569/

Bibliografické údaje:

Autor: Herrmann Frank, Müller Peter a kol.
Vydavatel: Grada
Počet stran: 400
ISBN: 978-80-271-1040-7
Odkaz na stránky: https://www.grada.cz/endokrinologie-pro-praxi-9569/
Cena: 842 Kč