Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Cambridge University Press (UK) Endocrine Pathology with Online Resource

Endocrine Pathology with Online Resource

Endocrine Pathology with Online Resource

12.09.2016

Tato kniha se věnuje patologiím endokrinního systému, a to z pohledu klinického, radiologického, biochemického, ale také novějšího molekulárního, cytogenetického a imunologického. Je zde samozřejmě probírána i problematika histologického hodnocení výsledků a změn, a to např. hlavně ve vztahu k rakovinným i benigním lézím.
První část knihy se zabývá přehledem symptomatologie spojené s endokrinními nemocemi, druhá část je pak zaměřená na diagnostické metody a techniky. Třetí část pak přináší tkáňový a orgánový přístup k diagnostice, popisuje morfologické, genetické i proteomické znaky v klinicko-patologickém kontextu.
Všechny kapitoly jednotlivých částí jsou doplněny ilustracemi, tabulkami, algoritmy pro větší přehlednost. Je možné využít též online přístup, kde jsou další obrazové materiály a texty držící krok s novými poznatky.

(Obálka:http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/medicine/pathology-and-laboratory-science/endocrine-pathology)

Bibliografické údaje:

Autor: Ozgur Mete, Sylvia L. Asa
Vydavatel: Cambridge University Press
Počet stran: 1086
ISBN: 9781107443310
Odkaz na stránky: http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/medicine/pathology-and-laboratory-science/endocrine-pathology
Cena: $420.00