Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Cambridge University Press (UK) EMERGENCY RADIOLOGY COFFEE CASE BOOK, Case-Oriented Fast Focused Effective Education

EMERGENCY RADIOLOGY COFFEE CASE BOOK,  Case-Oriented Fast Focused Effective Education

EMERGENCY RADIOLOGY COFFEE CASE BOOK, Case-Oriented Fast Focused Effective Education

16.05.2016

Urgentně prováděná radiologická vyšetření musí být prováděna důsledně, včasně a výsledky musí být bezchybně interpretované, aby mohl pacient dostat potřebnou lékařskou péči.
Kniha sjednocuje shromážděné znalosti z urgentní radiologie do tohoto edukačního textu. Kniha obsahuje 85 případů, které jsou popsány tak, aby co nejlépe zachytily klinickou radiologickou praxi na urgentním oddělení. Probírané případy se též orientují na problematiku diferenciální diagnostiky a příklady postupů při jejich řešení, tak aby kniha poskytla rychlou a efektivní edukaci COFFEE (Case-Oriented Fast Focused Effective Education).
Kniha tedy obsahuje popis 85 případů, je doplněna dalšími diferenciálně diagnostickými případy, shrnutími, instrukčními ilustracemi, schématy aj.
Kniha je rozdělena do několika částí a pokrývá tak komplexně problematiku tohoto oboru.

Část se věnuje netraumatickým stavům, které jsou rozděleny dle částí těla, které postihují, např. oblast břicha dle kvadrantů, hrudník a mediastinum, neurologie atd., můžeme se tak seznámit s radiodiagnostikou stavů jako je např. akutní cholecystitida, retroperitoneální hematom, Crohnova nemoc, cekální volvulus, ischemická kolitida, torze vaječníku či varlete, aortální disekce, aneurysma, pleurální výpotek, trombóza venózních splavů CNS…

Druhá část pak traumatickým stavům, opět jsou děleny dle částí těla, které postihují, např. neurologická traumata, traumata hrudníku a mediastina, traumata břicha a retroperitonea, muskuloskeletálního systému, v textu se tedy seznámíme např. s difúzním axonálním poraněním, epidurálním hematomem, rupturou bránice, poraněním jater či ledvin, zlomeninami končetin i páteře.(Obálka: http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/medicine/emergency-medicine/emergency-radiology-coffee-case-book-case-oriented-fast-focused-effective-education?format=PB)

Bibliografické údaje:

Autor: Bharti Khurana, Jacob Mandell et al.
Vydavatel: Cambridge University Press
Počet stran: 672
ISBN: 9781107690769
Odkaz na stránky: http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/medicine/emergency-medicine/emergency-radiology-coffee-case-book-case-oriented-fast-focused-effective-education?format=PB
Cena: $155