Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Ostatní (Zahr.) Drug Allergy, 2nd edition Clinical Aspects, Diagnosis, Mechanisms, Structure–Activity Relationships

Drug Allergy, 2nd edition Clinical Aspects, Diagnosis, Mechanisms, Structure–Activity Relationships

Drug Allergy, 2nd edition Clinical Aspects, Diagnosis, Mechanisms, Structure–Activity Relationships

20.01.2021

Počty lidí s alergiemi rostou, a to včetně těch lékových, což samozřejmě omezuje jejich léčebné možnosti v případě onemocnění. Autoři klasifikují a popisují různé systémové a kožní hypersenzitivity indukované léky. Jsou popsány jednotlivé lékové skupiny a diagnostika alergií na ně, mechanismus alergické reakce atd. Nové vydání je doplněno také o alergie na biologickou terapii a nové typy cílených protinádorových léčiv. Rozšířené jsou kapitoly týkající se protimikrobiálních léčiv, anestetik a opioidů. Kniha je doplněna o fotografie kožních manifestací lékových alergií.
obálka https://www.springer.com/gp/book/9783030517397

Bibliografické údaje:

Autor: Baldo, Brian A., Pham, Nghia H.
Vydavatel: Spinger
Počet stran: 714
ISBN: 978-3-030-51739-7
Odkaz na stránky: https://www.springer.com/gp/book/9783030517397
Cena: 235,39 €