Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Grada (ČR) Rehabilitace motoriky člověka Fyziologie a léčebné postupy

Rehabilitace motoriky člověka Fyziologie a léčebné postupy

Rehabilitace motoriky člověka Fyziologie a léčebné postupy

17.07.2017

Publikace přináší pohled do oboru rehabilitace, vyšetřovacích postupů i léčebných metod. Jsou podrobně rozebrány postupy, které vycházejí k konceptu koordinované rehabilitace. Jedná se o proces, tj. rehabilitační cyklus, který má určité etapy. V knize je také zařazena Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. Důležitou součástí jsou kapitoly rozebírající vyšetřovací a další postupy při léčbě pacienta, tj. refloxologie, rehabilitace funkčních poruch mozku, léčba spasticity i dětské rehabilitace atd. Kniha je doplněna 150 obrázky a schématy.

(Obálka: https://www.grada.cz/rehabilitace-motoriky-cloveka-9220)

Bibliografické údaje:

Autor: Švestková Olga, Angerová Yvona a kol.
Vydavatel: Grada
Počet stran: 320
ISBN: 9788027100842
Odkaz na stránky: https://www.grada.cz/rehabilitace-motoriky-cloveka-9220
Cena: 499 Kč