Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Maxdorf (ČR) Moderní farmakoterapie v neurologii 2. vydání

Moderní farmakoterapie v neurologii 2. vydání

Moderní farmakoterapie v neurologii 2. vydání

09.07.2017

V dnešní době je široká škála farmak, která je možné při léčbě neurologických nemocí. Autoři tak přinášejí přehled o diagnózách a možnostech léčby farmaky. Kniha reflektuje i současné pokroky a nová léčiva. Je rozdělené do 23 částí pokrývajících nejdůležitější druhy neurologických patologií, např. cerebrovaskulární onemocnění, epilepsii, úrazy mozku a periferních nervů, nádorová onemocnění CNS, infekce, bolesti hlavy, RS, Alzheimerovu nemoci a další demence, parkinsonické syndromy, dyskinetické syndromy, neurodegenerativní onemocnění mozku a míchy, onemocnění periferního nervového systému, poruchy nervosvalového přenosu, onemocnění kosterních svalů, poruchy spánku, vertebrogenní onemocnněí, neurodegenerativní a metabolické poruchy aj.

(Obálka: http://eshop.maxdorf.cz/kniha/moderni-farmakoterapie-v-neurologii-1)

Bibliografické údaje:

Autor: Ivana Štětkářová a kol.
Vydavatel: Maxdorf
Počet stran: 535
ISBN: 9788073455293
Odkaz na stránky: http://eshop.maxdorf.cz/kniha/moderni-farmakoterapie-v-neurologii-1
Cena: 674 Kč