Medindex - Knihovna - Novinky

Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Grada (ČR) Léčba bolesti v primární péči

Léčba bolesti v primární péči

Léčba bolesti v primární péči

25.12.2017

Stavy provázené bolestí jsou mezi pacienty velmi rozšířené a je nutné bolest řešit, což je ne vždy zcela snadný úkol. prof. MUDr. Rokyta, DrSc. je neurofyziolog, fyzilog a patofyziolog. V knize tak poskytuje náhled na bolest z těchto úhlů pohledu, tedy z pohledu patofyziologie. Přináší nálezy v talamokortikálních bolestivých projekcích a také předkládá možnosti evaluovat bolest pomocí biochemických a elektrofyziologických metod.


(Obálka: https://www.grada.cz/lecba-bolesti-v-primarni-peci-9453/)

Bibliografické údaje:

Autor: Rokyta Richard a kolektiv
Vydavatel: Grada
Počet stran: 188
ISBN: 978-80-271-0312-6
Odkaz na stránky: https://www.grada.cz/lecba-bolesti-v-primarni-peci-9453/
Cena: 340 Kč